api@villajulianna.com
COL·LEGIAT N° 2537 BCN

Fem el seu pla d’empresa. L’assessorem des de la constitució de la seva empresa o societat fins la seva publicació al Registre Mercantil. Coordinem operacions de reestructuració com ara:

 • Fusions, escissions, segregacions.
 • Compra-vendes d’empreses en totes les seves modalitats.
 • Negociació i redacció de contractes entre accionistes, acords de sindicació de vots, modificació d’estatuts o informes “due diligence”.

Li oferim els nostres serveis en:

 • La constitució d’una societat.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Secretaries de Juntes d’Administració.
 • Renovació de càrrecs.
 • Dissolucions i liquidacions de societats.
 • Portar recurrent de secretaries de consell, redacció d’Actes de Juntes.

També oferim els nostres serveis d’assessorament en contractació mercantil nacional i internacional amb intervenció en la redacció i negociació de tot tipus de contractes, com ara:

 • Contractes de distribució, d’agència.
 • Contractes de subministrament, execució d’obres.
 • Contractes de préstecs, alta direcció, franquícies, compravenda, etc.

Portem els cobraments de deutes comercials o professionals dins i fora d’Espanya.

Home VILLA JULIANNA C/ Calvet 28. Tel: 93 495 17 70. Fax: 93 419 18 49 08021 BCN. Avís Legal
advocat@villajulianna.com
COL·LEGIAT N° 19694 BCN
© 2011 VILLAJULIANNA, SL - Disseny web: FORESIGHT SYSTEMS